OSOBNÍ ÚDAJE

Jméno: Prof.Ing.Zdeněk Kolíbal, CSc.

Narozen: 12.4.1942  Brně

Stav: ženatý

Manželka: RNDr.Anna Kolíbalová (1945)

Děti: Marek (1970), Libuše (1975)

Vnuci: David (1999), Michael (2004), Ondřej (2016)

VZDĚLÁNÍ

1959: Jedenáctiletá střední škola, Brno, Tábor 35 s maturitou

1968: Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojní, obor: Výrobní stroje a zařízení

1972: Postgraduální studium: Automatické řízení obráběcích strojů

1974: Postgraduální studium: Technické znalectví dopravních nehod

1975: Jmenován znalcem v oboru dopravy se specializací posuzování dopravních nehod

1982: Vědecká aspirantura v oboru: Stavba výrobních strojů a zařízení

1995: Docent FSI VUT v Brně v oboru: Výrobní stroje, zařízení a průmyslové roboty

1997: Jmenován znalcem v oboru ekonomika se specializací oceňování výrobních strojů, zařízení, systémů a motorových vozidel a v oboru strojírenství se specializací posuzování výrobních strojů, zařízení a systémů.

2002: Profesorem VUT v Brně v oboru: Konstrukční a procesní inženýrství

PRACOVNÍ AKTIVITY

1959-1963   Po maturitě s vyznamenáním nasazen z politických důvodů do výroby jako dělník v ZKL „ZETOR“ Brno Líšeň a následně odveden na dvouletou  základní vojenskou službu

1963-1968   Studium na FS VUT v Brně, obor „Výrobní stroje a zařízení“

1968-1982    Technický a později odborný pracovník vědecko-pedagogického pracoviště Katedry obráběcích a tvářecích strojů FS VUT v Brně

1982-1990    Odborný asistent a tajemník Katedry výrobních strojů a průmyslových robotů FS VUT  v Brně

1990-2003    Ředitel Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně

1995-dosud  Školitel doktorandů v oboru Konstrukční a procesní inženýrství a Soudní inženýrství

2000-2012    Vedoucí brněnského pracoviště Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii ČVUT Praha

2003-2017  Zástupce ředitele pro vědu a výzkum (VaV) a vedoucí odboru robotů a robotiky Ústavu výrobních strojů,      systémů a robotiky FSI VUT v Brně

2017-dosud  Člen Řídícího výboru Centra kompetence pro Strojísenskou výrobu a technologii

2002-dosud  Profesor  VUT v Brně na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky Fakulty strojního inženýrství

POLITICKÉ AKTIVITY

1968 do zrušení okupací ČSSR: člen Společnosti pro Moravu a Slezsko

1989-1997  člen Hnutí pro samosprávnou demokracii Moravy a Slezska

1990-1994  člen Zastupitelstva města Brna, předseda komise dopravy Rady města Brna

1990-2000 předseda Komise pro komunikace Výboru pro spolupráci s Dolním Rakouskem

1994-1998   aktivista Komise dopravy MČ Brno Žabovřesky a MČ Brno-střed

1997-dosud člen KDU-ČSL v místní organizaci KDU-ČSL v Brně, Žabovřeskách

1998-2018 člen Zastupitelstva MČ Brno-Žabovřesky, předseda Komise pro VMO Zastupitelstva MČ Brno Žabovřesky a předseda Komise dopravy Rady MČ Brno-Žabovřesky

2018-dosud externí člen komise dopravy a komise pro VMO Rady MČ Brno Žabovřesky

JAZYKOVÉ A ODBORNÉ ZNALOSTI

Ruština, němčina, angličtina, španělština (částečně),

řidičský průkaz na motocykly, traktory, osobní a nákladní vozidla s přívěsy a návěsy

ZÁLIBY

Historická literatura, hra na klavír, turistika a cestování