FOTO: Archiv města Brna

    Zdi hradů Veveří a Špilberku po jistou dobu hostily a chránily nejcennější perlu z Moravy, totiž svatou Zdislavu z   Křižanova, provda-nou do Čech za rytíře Havla z Lemberka, která je dodnes vzorem rodinám a pomoci nejpotřebnějším. Její manželský svazek by měl být symbolem pro státotvornou   jednotu Čech a Moravy na základě rovnosti, spolupráce a vzájemné úcty. Važme si, my Brňané toho, že se daří vracet našemu hradu Špilberku jeho královskou důstojnost a přispějme ze všech sil rovněž k obnově hradu Veveří, aby v trojici s hradem Pernštejnem zůstaly tyto skvosty nadále chloubou Brna, Moravy a celé naší vlasti.

Publikováno v deníku ROVNOST a převzato do Malého průvodce hradem Veveří.