Z Krkonošských pohádek

   Zatímco bandita Rumcajs je v klidu, u Trautenberka jako by nestačilo, že byl nedávno vláčen v novinách  jako nevhodný vzor pro děti, u nichž  spojení jeho špatných vlastností s jeho „tralaláckým“ oděvem může asociovat nesprávný pohled na naší historií nebo na myslivce a už  na něj může dopadnout nová pohroma.

   Jak víme, jeho zájmu  neušlo, že na Velký pátek se otevírají poklady, které Hora na krátkou chvíli vydá v pravé poledne na Ančinu prosbu. Když  však Velikonoce připadnou na dobu po zavedení letního času (LČ) a bude-li se Anče řídit hodinkami, přijde s prosbou o hodinu dříve a Hora se neotevře. Ale co horšího. Zůstal-li Trautenberk s hajným v Hoře od předešlého roku, nedostanou se po celý další rok ven. Naštěstí pro Trautenberka je LČ  výplodem až válečných let I. a II.světové války, tedy doby značně kritické a nedůstojné jak doby Trautenberkovy a Krakonošovy, tak dnešních lidí a není žádného důvodu, aby se do nekonečna takové válečné „vymoženosti“ a „výdobytky“ aplikovaly.

   Jedinými, kteří na to zase nejvíce doplatí, budou opět naše malé děti, které budou od konce března burcovány ze spánku o hodinu dříve, aby je pak Večerníček, nejen s Trautenberkem, posílal do postýlek v 17:45 hodin našeho pravého středoevropského času (SEČ). Ti, kterým Trautenberk vadí tak, jako některým v poslední době začala  vadit zvířátka Madla a Ťap, však mohou zůstat klidní. Děti se na Trautenberka, ani na jiný Večerníček v takovou dobu vůbec dívat nebudou.