Letní čas – výdobytek válečných časů 20.století

Za samozřejmé jsem předpokládal, že po roce 1989 dojde ke zrušení každoroční manipulace s životem lidí, kterou je nepřípustné březnové přesouvání na 7 měsíců do východoevropského časového pásma (tzv. „letní čas“ – SELČ) a následné podzimní vracení na 5 měsíců do nám přirozeného středoevropského času (SEČ). Nestalo se tak, ale naopak přetrvává tento výdobytek I. a II.světové války dodnes. Obrázek, provázející tyto stránky má ukázat časová pásma, která naši prozíraví předkové stanovili tak, aby hodinový čas v dané oblasti co nejvíce odpovídal přirozeným biorytmům obyvatel. „Letní čas“ tento jejich biorytmus opakovaně, nesmyslně a zbytečně narušuje a destruuje.  V zájmu zdraví, pohody a navrácení souladu našeho života a zejména života našich dětí s přírodou, pokládám za nutné se proti tomuto zlu permanentně postavit na odpor. Analýzu tohoto zla obsahuje moje „Filipika proti letnímu času“, moje  články v novinách,   a případně i rohlasová a televizní vystoupení, pokud jsou mi umožněná.