Začnu posledním zachyceným případem:

   Dne 30.6.2022 v cca 16.41 hod na TV ČT24 prohlásila pražská hlasatelka v pořadu „SeČTeno“ tuto větu: „Koncerty kapel lákají turisty z Čech i ze zahraničí“.

   Podtrženo, sečteno: Přijedu-li tedy například z Brna do Prahy (v Čechách, tedy do Čech) na tyto koncerty, přijel jsem z města, které nepochybně leží mimo území Čech (daného jejich obrysem hor včetně Českomoravské vysočiny – vrchoviny – a tedy nacházející se v tzv. „České kotlině“) a které nepochybně leží v území, které se po tisíce let nazývá Morava a které je od Čech právě odděleno zmíněnou Českomoravskou vrchovinou,  přijel jsem podle výše uvedeného výroku: „ze zahraničí“. Sami Pražáci a potažmo Češi pokládají takovými výroky Moravu (a potažmo i Slezsko) za zahraniční území a berou si do úst to, co sami neprávem vkládávají do úst Moravanům (potažmo Slezanům), že totiž chtějí svá území po vzoru Slovenska odtrhnout od Čech a stát se tedy samostatným zahraničím. Tato snaha nebyla nikdy Moravanům (potažmo Slezanům) nikdy prokázána a jde o naprosto svévolný český konstrukt, kterým zdůvodňují své tvdošíjné setrvávání na postbolševickém zrušení zemského zřízení našeho státu bolševikem v roce 1949 a popírají oprávněnou snahu Moravy a Slezska na uznání své samosprávné suverenity.

Další příklad:

   Nedávno (2022) se takto neslavně prezentovala na sociální síti skupina mladíků, která si říká „Kluci z Prahy“. Jejich mluvčí sice oprávněně kritizoval turistické vandaly, kteří kromě jiných zvěrstev lezou na sochy na Karlově mostě, ale když někdo namítl, že jsou to jistě jenom cizinci tak mluvčí pravil, že by se dotyčný tazatel divil, kdyby se dověděl, že jsou to i turisté „z Čech“.

  Je potěšitelné, že mezi zmíněné turistické vandaly nezahrnul také Moravany (a potažmo i Slezany), neboť, jak z celého jeho projevu vyplývá, že mezi zmíněné turistické vandaly, kterými podle dotazu by měli být jen cizinci, zahrnují Kluci z Prahy pouze turisty z Čech. Z celého kontextu tedy logicky vyplývá, že Morava a Slezsko jsou pro ně cizinou (jinak řečeno: „zahraničím“).

   Domnívám se, že ti, kteří obviňují Moravany  z úmyslu, že se chtějí stát vzhledem k Čechům cizinou (zahraničím), nejsou  Moravané, ale právě takoví čeští nacionální šovinisté, důsledně lplějících na gottwaldovském krajském panoptiku a tvrdošíjně nazývajících celou Českou republiku jako „Čechy“, případně jejich synonymem:  „Česko“, nebo jako pan Schwarzenberk: „Bohemia“.