Foto: Archiv města Brna

   Pověst vypráví, že po dlouhém a vyčerpávajícím švédském obléhání Brna se generál Torstenson 15.8.1645 rozhodl, že nedobude-li města Brna do pravého poledne toho dne, odtáhne se svým vojskem od bran města pryč. Tento úmysl byl obráncům města údajně vyzrazen a ve chvíli, když již tito umdlévali, začal zvoník na katedrále sv.Petra a Pavla zvonit poledne předčasně již v 11 hodin a generál Torstenson dal povel k ústupu. Tato tradice se na brněnské katedrále udržuje dodnes. Víme, že jde jen o pověst, ale snad právě proto si můžeme dovolit úvahu, jak by se situace vyvíjela, kdyby v té době platil tzv. „letní čas“, který pojem „pravé poledne“ značně zkresluje. 

    Tak jako nyní v době letního času by se totiž kýžené zvonění neozvalo v 11, ale už v 10 hodin dopoledne, tedy v době, kdy se bitva od rána rozvíjela zajisté  nikoliv podle hodinek, ale podle denních poměrů a tedy generál Torstenson by si nesrovnalosti určitě povšiml a nenechal by  se takto oklamat. Je tedy možno předpokládat, že by Brno bylo švédským vojskem dobyto a možná bychom pak po staletí „úpěli“ nikoliv pod Habsburky, ale pod Švédy. Co k tomu dodat. Jak se vtipkovalo pod hrozbou „zlaté mříže“: „Švédi mají korunu a my také, Švédi měli Gustava a my také, Švédi mají všeho dost a my….?“ Mnoho lidí letního času určitě. Tak nám tedy nakrátko v podzimním měsíci říjnu bude končit „letní čas“, který začal v jarním měsíci březnu a na který si po jeho prodloužené době 7-mi měsíců zvykli i ti, kterým  nejvíce vadí, aby všichni byli po krátké době platnosti normálního středoevropského času (SEČ) nuceni na jaře vstávat opět do tmy. Někteří novináři a reportéři TV zase budou mást veřejnost tím, že začíná něco, co neexistuje, tedy „zimní čas“, jako by se šlo do další nenormálnosti, zatímco lze prokázat, že u nás je od Aše po Jablunkov  po celý rok minimálně od 8 do 16 hodin SEČ denní světlo a tedy  posouvání hodin je naprosto zbytečné a energetické úspory jsou neprokázanou fikcí.  A tak lze jenom děkovat, že letní čas zavedli až diktátoři, válečníci a totalitáři XX. století a doufat, že se dožijeme toho, že tento neodůvodnitelný a zbytečný nesmysl, který narušuje biorytmus zejména našim  školou povinným dětem,  naši novodobí vládcové konečně jednou zruší.