Masochismus je opak sadismu. Je to sexuální potěšení, při kterém je jedinec vzrušen bolestí, která je mu způsobována. Masochismus je pojmenován podle spisovatele Leopolda von Sacher-Masocha.

Dostupné z:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sadismus_a_masochismus (6.3.2015)

Co je to „Český masochismus“?

   Jde o taková vyjádření, které vlastně Čechy (jakožto geografický  pojem, tak i  občany tam žijící) ponižují, nebo jim nějak škodí, a které mohou být i výrokem hlavy nejpomazanější, tedy jak pravil Václav Havel: „V Čechách se všechno rozkecá“ (Deník ROVNOST, 3.2.1999), přesně: „Nevím, jak nadšeně nám NATO bude říkat informace, které nám jako členům bude muset dát, když se v Čechách všechno rozkecá“. 

   Karel Schwarzenberg:Jenom v Čechách máme přísloví – ať klidně pojde moje kráva, když chcípne  i sousedovi koza“ (PRÁVO, 12.10.2013),

Tentýž pán pravil ke zkrácenému názvu ČR: „Vždyť máme krásný název Bohemia!“. Moravia et Silesia tomuto pánovi zřejmě nic neříká.

       V těchto intencích se ale  například vyjádřilo takové  Pehe: „Jak víme, v Čechách je chování řidičů za volantem v průměru děsivé“.

    Toto Pehe, již dříve proslulo svými česko-masochistickými výroky (které mu asi měly dodat zdání vědeckosti) typu: „Zdá se, že pod slupkou institucionální demokracie je mentalita v Čechách ještě pořád značně bolševická“ (V tomto směru mu dávám za pravdu,  neboť tento výrok, i když to jistě nebylo jeho úmyslem, vysvětluje příčinu, proč Češi tak úporně lpějí na bolševickém krajském panoptiku, které zřídil, údajně na Stalinův příkaz, Klement Gottwald v r.1949, čímž m.j. zrušil Zemi Moravskoslezskou, ale paradoxně i Českou, což novodobí postbolševici potvrdili uplácáním kraje Vysočina ze dvou českých a tří moravských okresů v ještě  horší podobě než bolševici do dnešní doby. Nesmírně se tehdy nad zlovolným zrušením historické hranice Čech  Moravy radovala předsedkyně České národní rady Dr.Burešová a poslanci Unie svobody Hofhanzl a Mašek).

      Ubohost jeho výroků dokresluje i jeho čeština, kterou se na ČT 24 dne 30.1.2014 při rozhovoru o dvou ředitelích Policie vyjádřilo slovy: „…mezi těmi dvěmi….“.