„Angličan, to je pán, co ten si může dovolit – jemine – to my ne!“ zpívali V+W, vysmívajíce se tak malosti českého člověka, jíž se snažil básník Svatopluk Čech již v 19.století čelit slovy: “Jsme slabí, malí — Dosti těchto řečí! Jen kdo tak zoufá, sláb a malý jest.“.  Asi v jeho době se v Tišnově na radnici odehrávalo jednání o zřízení městské kašny na tamním náměstí, kterýžto záměr kritizoval jeden z radních slovy: „Copak jsme v Parizu?“. To že v Tišnově nakonec kašna existuje svědčí o tom, že se Tišnováci dokázali jeho malosti postavit.

    Jak podobné myšlení se ukazuje v našem krásném městě, bývalém to hlavním městě Země moravskoslezské, dokazuje reakce jednoho čtenáře na mou uveřejněnou výzvu, ať se každý jede podívat do Vídně, jaké krásné nové nádraží si tam postavili. Tak jako ten tehdejší tišnovský radní se projevil slovy: „Brno není Vídeň, co mají tam, není nic pro malé Brno!“. Kam tato malost může vést zhodnotil velmi správně před časem náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pan Mgr. Marek Šlapal, když uvedl v podstatě to, že: „Současné vedení města svou neschopností informovat občany o pravé podstatě referenda o nádraží dovolilo, aby jej zneužili aktivisté. Město díky jim může přijít o evropské dotace a mohlo by se stát bezvýznamnou odbočkou na trati Praha-Vídeň“. Nyní se nám radnice Brna-střed snaží brát i zavedenou možnost občerstvení v masné prodejně proti nádraží, využívajíc téměř urážlivého zdůvodnění její náhrady veřejnými WC. Na druhém konci města se již mnoho let vede žabomyší válka s aktivisty a domkáři poblíž rozpracované trasy R-43, jediné to technicky smysluplné trase západního obchvatu města, který může ochránit především Žabovřesky a Židenice, obtěžované průtahem mezinárodní komunikace E-461. Trasa Kuřim-Troubsko je co do zemních prací stavebně připravená a největší technickou překážkou je přemostění Svratky v prostoru pod přehradní hrází. 

"Bechyňská duha"

   A toto přemostění se v myšlení aktivistů ukázalo v celé své malosti. Bývalá starostka Kníniček protestovala z vrtulníku proti tomuto přemostění proto, že by se nacházelo poblíž jejího obydlí, ke kterému získal pozemek její otec se slevou (!) právě díky blízkosti plánovaného mostu. Jeden ze žabovřeských občanů (takto MUDr.) se obával toho, že most by narušil klid jeho procházek pod přehradou a jiný (také MUDr.) zase argumentoval tím, že by most narušil biotop v tomto prostoru. A zde je namístě se podívat na úžasnou stavbu mostu v Bechyni, překlenující jako duha údolí Lužnice, kde, jak o tom svědčí připojený obrázek, dochází k nerušené symbióze vodáků a rekreantů s touto „Bechyňskou duhou“.

  Já sám pokládám místo pod přehradní hrází za místo poněkud ponuré a rozhodně neoplývající nějakým „biotopem“. Zdejší scenérie s určitou větší mírou  nadsázky připomíná prostor pod přehradou „Hoover Dam“ na řece Colorado v USA, po jejíž koruně dosud vedla hlavní komunikace a kterou Američané nyní přesunuli na grandiózní duhový most na připojeném obrázku.

Poznámka:

   Z blíže nezjistitelných zdrojů jsem  přijal informaci, že takovou stavbu, jakou je Hoower Dam, která dodává značnou  část el.energie přilehlým státům jako Kalifornie, Newada,  Utah, by v současné době ekologičtí aktivisté (ekoteroristé) nedovolili postavit.

Hoower Dam v USA
Plánovaný most pod přehradou směrem do tunelu pod Bystrcem

   Nejen tedy zmínění Angličané, ale i Američané si mohou dovolit to, co česká malost, transformovaná aktivisty do našeho města, neumožňuje. Postavme se jim na odpor opět se slovy básníka: „Sláb jenom ten, kdo v sebe ztratil víru a malým ten, kdo zná jen malý cíl.

   Přestaňme utrácet miliony za zbytečná referenda o nádraží, různé nesmyslné třetí a další varianty Územního plánu a apelujme na to, aby se se stavbou započalo co nejdříve třeba i pomocí prostředků města a kraje.

   Totéž platí o vedení VMO v Žabovřeskách s tramvajovým tunelem v úpatí Wilsonova lesa, kteréžto nám původně bylo zlovolně zamítnuto z důvodu zastaralého hodnocení EIA, i když se jedná o nejekologičtější variantu řešení této trasy s výrazně kladným vlivem na životní prostředí v Žabovřeskách. Již úspěšně probíhající stavbu se nedávno pokusili ekologičtí aktivisté ze spolku „Voda z Tetčic“ zhatit. Podařilo se jim však jen její pozdržení (a prodražení) o nějaký ten rok (a o nějaký ten miliónek navíc).

    Vyzývám tímto odpovědné funkcionáře a odborníky města i kraje, kteří právě nyní řeší a plánují danou problematiku, aby se postavili k implantované české malosti aktivistů čelem a dokázali, že jsme schopni naznačené problémy sami řešit. Věřím, že většina členů Zastupitelstva Žabovřesk, komise dopravy a VMO jim v tom budou vždy ochotně napomáhat.