Bude v Bystrci „Václavák“?

 V poslední době se na mne obrátilo několik občanů z Žabovřesk, ale i z Kuřimi, přilehlého  Podlesí či Veverské Bitýšky, zda jsme neustoupili ze svého stanoviska trvat na realizaci R-43 v tzv. brněnské (bystrcké) stopě, jako nezbytného obchvatu tranzitní dopravy na VMO v Žabovřeskách a též i nejen jmenovaných obcí. Je to zřejmě m.j. i důsledkem trvalých ataků […]

Jak to asi pan Bursík s dálnicí přes Břeclav do Vídně myslel

 Ve své předcházející úvaze „Bursíkova parní dálnice“ jsem kritizoval záměr pana Bursíka vést dálnici z Brna do Vídně po dálnici D2 do Břeclavi a odtud krátkým úsekem k rakouské hranici u hraničního přechodu Poštorná-Reinthal. Důvodem mé kritiky tohoto námětu byla souvislost tohoto návrhu s tím, že Rakušané tvrdošíjně hodlají svůj úsek dálnice Vídeň-Brno vést z […]

Veveří – klenba přes staletí

Zdi hradů Veveří a Špilberku po jistou dobu hostily a chránily nejcennější perlu z Moravy, totiž svatou Zdislavu z   Křižanova, provdanou do Čech za rytíře Havla z Lemberka, která je dodnes vzorem rodinám a pomoci nejpotřebnějším. Její manželský svazek by měl být symbolem pro státotvornou   jednotu Čech a Moravy na základě rovnosti, spolupráce  a vzájemné úcty. Važme […]