Pro koho vlastně je ten letní čas?

    Za samozřejmé jsem předpokládal, že demokracie přinese i zrušení každoroční manipulace s životem lidí, kterou je nepřípustné březnové přesouvání na 7 měsíců do východoevropského časového pásma (tzv. „letní čas" - SELČ) a následné podzimní vracení na 5 měsíců do nám přirozeného středoevropského času (SEČ). Tento výdobytek dvou světových válek však přetrvává dodnes. To, že tehdejší válečníci snad vítězili nad spotřebou energie, ale samotnou válku prohráli, novodobým vládcům nevadilo a pod záminkou neexistující energetické úspory toto na nás již 33 let uplatňují. Dnes již všichni vědí, že žádná úspora energie prakticky nevzniká a je možno pouze vyčíslovat náklady na praktické provádění.

   Při tom i zavilí zastánci této nepřirozené machinace s hodinami přiznávají, že lidé s tím mohou mít potíže. Přiznají-li tyto potíže jen o minimální délce 2x7 dní v roce, pak je to k dnešku 1,3 roků nuceného přizpůsobování se občanů něčemu, co postrádá jakýkoliv smysl. Při tom k lékařům se nechodí „s letním časem", ale s nespavostí, neurasteniemi a možná i díky stresu se vzniklými karcinomy.

   Pěkný výrok jsem slyšel od jedné paní na konci mého rozhlasového rozhovoru, která uvedla, že jí letní čas „bytostně" vadí a takových lidí je podle mých zkušeností velmi mnoho. Jsou i lidé, kterým letní čas nevadí, ale ke klidnému životu jej nepotřebují a proti jeho zrušení neprotestují. Jsou-li to však lékaři nebo vědci, měli by potíže ostatních lidí nebagatelizovat. Nestačí, že paní prof.H. Illnerová se v sobotu večer konečně v TV vyjádřila, že by proti zrušení letního času (LČ) nic neměla. Ona jako odbornice na biorytmy AV ČR by měla totiž své výzkumy o možném vlivu LČ na lidské biorytmy a to zejména u školou povinných dětí dát do služeb veřejnosti a přestat se zabývat pouze krysami a transkontinentálními přelety. Ty jsou totiž problémem, týkajícím se pouze malé části populace.

   Závěrem docházíme k malé skupině, která se na neděli po posunu na letní čas těší jako na „nejšťastnější den" svého života. Spolu s paní Lídou Rakušanovou se tu neděli mohou o hodinu déle procházet. Domnívají se totiž, že posunem času se prodloužil den. Jedná se především o náruživé cyklisty, jezdce na koních a hráče tenisu. Těmto lidem tedy my ostatní za cenu vlastní ranní újmy svítíme na jejich zábavy a burcujeme své malé děti do ranní nepohody. Není bez zajímavosti, že dopisy a vzkazy lidí, kterým letní čas vadí jsou plny podpory s přáními, aby se proti tomu něco podniklo, naproti tomu jsou vzkazy, většinou anonymních, milovníků LČ plny zloby, nenávisti a sobectví. To je odpovědí na úvodní otázku pro koho vlastně ten LČ je.

 

Zveřejněno v plném znění v ROVNOSTi dne  28.3.2011