Letní čas a třicetiletá válka

    Asi je všeobecně dosti známou věcí, že se v Brně na katedrále sv.Petra a Pavla (Petrově)  zvoní poledne již v 11 hodin. Je to na památku slavného vítězství jeho obránců nad švédským vojskem, vedeným generálem Torstensonem  15.srpna 1645, což mělo za důsledek jednak příznivý obrat v třicetileté válce a dále to, že město Brno bylo povýšeno na hlavní město Markrabství země Moravské. Toto oprávněné privilegium mu bylo po 300 letech vzato až komunistickým režimem v r.1949 a dosud nebylo vráceno.

   Pověst vypráví, že po dlouhém a vyčerpávajícím obléhání Brna se generál Torstenson 15.8.1645 rozhodl, že nedobude-li města Brna do pravého poledne toho dne, odtáhne se svým vojskem od bran města pryč. Tento úmysl byl obráncům města údajně vyzrazen a ve chvíli, kdy již obránci umdlévali, začal zvoník na Petrově zvonit poledne předčasně v 11 hodin a generál Torstenson dal povel k ústupu.

    Víme, že jde jen o pověst, ale snad právě proto si můžeme dovolit úvahu, jak by se situace vyvíjela, kdyby v té době platil tzv. „letní čas“, který pojem „pravé poledne“ značně zkresluje.  Tak jako nyní v době letního času by se totiž kýžené zvonění neozvalo v 11, ale už v 10 hodin dopoledne, tedy v době, kdy se bitva od rána rozvíjela zajisté  nikoliv podle hodinek, ale podle denních světelných poměrů a tedy generál Torstenson by si nesrovnalosti určitě povšiml a nenechal by  se údajně takto oklamat. Je tedy možno předpokládat, že by Brno bylo švédským vojskem dobyto a možná bychom pak staletí „úpěli“ nikoliv pod Habsburky, ale pod Švédy. Co k tomu dodat. Jak se vtipkovávalo pod hrozbou „zlaté mříže“: „Švédi mají korunu a my také, Švédi měli Gustava a my také, Švédi mají všeho dost a my….?“ Alespoň toho letního času někteří už máme opravdu dost.

   Variace pro podzimní termín: Tak nám tedy nyní nakrátko končí „letní čas“, na který si po jeho prodloužené době 7-mi měsíců zvykli i ti, kterým  nejvíce vadí, aby všichni byli po krátké době platnosti normálního středoevropského času (SEČ) nuceni na jaře vstávat opět do tmy. Někteří novináři a TV matou veřejnost tím, že začíná něco, co neexistuje, tedy „zimní čas“, jako by šlo do další nenormálnosti, zatímco lze prokázat, že u nás je od Aše po Jablunkov  po celý rok minimálně od 8 do 16 hodin SEČ denní světlo a tedy  posouvání hodin je naprosto zbytečné.

   A tak nezbývá než doufat, že letní čas, který  zavedli až válečníci a totalitáři XX.století, jako neodůvodnitelnou a zbytečnou pitomost, která narušuje biorytmus zejména našim  školou povinným dětem, nám novodobí vládcové konečně už jednou provždy zruší.