Chudák Trautenberk

    Zatímco bandita Rumcajs je v klidu, u Trautenberka jako by nestačilo, že byl nedávno vláčen v novinách jako nevhodný vzor pro děti, u nichž spojení jeho špatných vlastností s jeho „tralaláckým" oděvem může asociovat nesprávný pohled na naší historií nebo na myslivce a už na něj může dopadnout nová pohroma.

   Jak víme, jeho zájmu neušlo, že na Velký pátek se otevírají poklady, které Hora na krátkou chvíli vydá v pravé poledne na Ančinu prosbu. Letos (psáno 19.3.2007) však Velikonoce připadají na dobu po zavedení letního času (LČ) a bude-li se Anče řídit hodinkami, přijde s prosbou o hodinu dříve a Hora se neotevře. Ale co horšího. Zůstal-li Trautenberk s hajným v Hoře od loňska, nedostane se po celý další rok ven. Naštěstí pro Trautenberka je LČ výplodem až válečných let I. a II.světové války, tedy doby značně kritické a nedůstojné jak doby Trautenberkovy a Krakonošovy, tak i doby naší a není žádného důvodu, aby se do nekonečna takové válečné „vymoženosti" aplikovaly.

   Jedinými, kteří na to zase nejvíce doplatí, budou opět naše malé děti, které budou od konce března burcovány ze spánku o hodinu dříve, aby je pak Večerníček, nejen s Trautenberkem, posílal do postýlek v 17:45 hodin našeho pravého SEČ. Ti, kterým Trautenberk vadí tak, jako některým v poslední době začala vadit zvířátka Madla a Ťap, však mohou zůstat klidní. Děti se na Trautenberka, ani na jiný Večerníček v takovou dobu vůbec dívat nebudou.