Trest za úspěšnost?

   Naše výchovně-vzdělávací soustava dostává jednu ránu za druhou. Sotva se stěží podařilo odrazit útok paní Džamily Stehlíkové na jednu z mála možností rodičů přiměřeně usměrňovat svého potomka dříve, než se dostane do školní džungle, plné agresivních žáků a proti nim bezmocných učitelů, pustil se naopak senátor a brněnský radní J.Zlatuška opět do našeho těžce zkoušeného vysokoškolského systému.

   Ještě se totiž neuklidnily vody, zčeřené jeho neprofesionálním útokem na technické vysoké školy, zejména na jejich strojní fakulty, a již z jeho článku: „Jak zaplatit vysoké školy? Zdanit absolventy!“ (MFD 8.7.2008) lze dedukovat, že by mu za jistých příznivějších finančně-právních okolností nebylo proti mysli, aby byly progresivně zdaňovány příjmy úspěšných vysokoškolských absolventů, případně všech vysokoškoláků včetně těch, kteří absolvovali již před desetiletími. Tedy postupné uplatňování prvku rovnostářství, zaváděného novými školskými směrnicemi už od základních škol (odklon od známkování žáků k bezzubému slovnímu hodnocení, snaha rušit víceletá gymnázia aj.) až po diskriminaci těch, kteří reprezentují naši vlast na významném poli vědy a výzkumu. Víc vzdělaných vysokoškoláků znamená pro senátora Zlatušku vyšší daňové výnosy pro financování univerzitních rozpočtů.

   S takovými nápady bych si jako vysokoškolský profesor netroufal před své studenty předstoupit.

Psáno 19.7.2008