Proti devastaci školství |

Na úvod » Ostatní postoje a názory » Proti devastaci školství

Proti devastaci školství

O tom, že ve školství i ve společnosti se zruší výuka s marxisticko-leninistickými bláboly jsem nepochyboval a to se také stalo. Nepředpokládal jsem však další zásahy do jinak fungujícího vzdělávacího systému, zejména pak například potlačení výuky matematiky, zřizování soukromých, zejména středních škol bez možnosti konfrontace znalostí se státními školami, zrušení učňovských škol a řemesel, zavádění zvrácených školních experimentů typu „Waldorf", „Montessori" apod. a konečně zavedení dvoustupňového vysokoškolského studia podle "boloňské dfeklarace" na "bakalářský" a "magisterský" stupeň. Vždy jsem si myslel, že titul "magister" přísluší lékárníkům, neboť jak říká Šoufek 2jeden můj kolega: "Jediný magistr, kterého mohu uznávat, je magistr Kelly". Osobně bych začal bakaláře uznávat, až když budou zavedeni také na studiu medicíny. To se ale nikdy nestane, protože ani bolševikovi se nepodařilo zrušit lékařům titul MUDr., protože lidé chtěli vždy chodit "k panu doktorovi".

   Moje další články a pojednání jsou vedeny v tomto duchu, abych alespoň podle mých sil přispěl k tomu, aby se předešlo situaci, znázorněné na vedlejším obrázku.

Psáno 31.3.2012                              Obrázek: Renčín (z pohlednice)

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 LAMPO