Proti ekologickému teroru |

Na úvod » Ostatní postoje a názory » Proti ekologickému teroru

Proti ekologickému teroru

Nečekal jsem, že namísto „lidové" se nastolí demokracie „bezbřehá", která znamená, že do věcí veřejných budou mluvit naprostí neodborníci a diletanti bez jakéhokoliv omezení a že svobodu si mnozí představí tak, že je jim dovoleno vše i na úkor ostatních. Jsem zásadně pro demokracii bez přívlastků.

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 LAMPO