Pravá tvář ekologických aktivistů |

Na úvod » Pro Brno » Pro výstavbu R-43 » Pravá tvář ekologických aktivistů

Pravá tvář ekologických aktivistů

Tak se nám 29.6.2004 opět ozvala paní Jana Pálková. V Našich novinách(NN) č.7  nedávno oprášila svoji staronovou vizi na záchranu své chaty, postavené na státem vykoupené trase rychlostní komunikace R-43 v Bystrci (na obrázku modrá trasa B), která spočívá v prosazování vedení R-43 Boskovickou brázdou. Má vést přes Chudčice, Veverskou Bitýšku, Hvozdec a dále kolem Pohádky máje do Ostrovačic (na obrázku modrá trasa A). K ní se při projednávání Územní prognózy JmK dne 10.8.2004 a pak v NN č.8 17.8.2004 přidali velmi agresivní odpůrci R-43 Doc.P.Firbas a Ing.L.Horváth, zřejmě novopečení majitelé realit v Kníničkách či přilehlém okolí.

    Jejich neodborným návrhem by se vytratila jakákoliv návaznost na potřebný bezkolizní průtah vozidel od Lipůvky kolem Kuřimi  do  jižních částí Brna, neboť závlek  přes Ostrovačice, Kývalku a Brno-západ by byl pro většinu řidičů příliš dlouhý a musela by se i  podstatně zvýšit kapacita D1 v tomto úseku. Proto jej město Brno ani JmK nechce a ani nemůže podporovat a bez této celospolečenské potřeby je takový návrh předem odsouzen k nezdaru (stejně jako trasa „F1“ přes Ivanovice a Medlánky – na obrázku červená trasa) a tak se vracíme  stále tam, kam nás chtějí zavléct ekologičtí aktivisté: do nulové varianty R-43 (na obrázku zelená trasa) se všemi negativními důsledky pro Žabovřesky i další městské části.

    Tito aktivisté, kteří zřejmě nemají nic jiného na práci, než destrukci jakýchkoliv námětů pro rozvoj našeho města, se sdružují zejména  kolem Strany zelených   (Mojmír Vlašín, Jana Drápalová, Jakub Patočka) v „Hnutí DUHA“ (Martin Ander), „Dětí Země“ (Miroslav Patrik) a „NESEHNUTÍ“ (Milan Štefanec, o kterém bylo v MfD dne 1.4.2003 m.j. uvedeno, že pouhé vyslovení jeho jména vzbuzuje v lidech velké emoce). Dovolte mi proto  Vám jejich pravou tvář na základě  vlastních zkušeností poněkud  poodhalit.

     S panem Milanem Štefancem (netajícím se přes své mládí  levičáckou orientací) jsem se poprvé setkal někdy v letech 1997/98 na jednání tzv. „Občanské poradní skupiny k R-43“ (OPS), kam jsem byl jako zastupitel Žabovřesk delegován proto, že již nebylo možno déle snášet jejich nekvalifikované protesty a  absurdní návrhy alternativních  tras R-43 s tunely o délce až 7 km. Zde jsem si m.j. dovolil namítnout k názvu sdružení „Občané Brna proti R-43“ to, že by se toto sdružení mělo jmenovat „Někteří občané Brna proti R-43“, protože já jsem také občan Brna a znám jich více, kteří proti R-43 nejsou. Se zlou jsem se ale potázal, neboť právě pan M.Štefanec mi důrazně vysvětlil, že máme demokracii, což podle něho znamená, že si každý může dělat co chce. Mou námitku, že svoboda každého končí tam, kde začíná svoboda druhého, bagatelizoval. Dne 1.6.1999 jsem uspořádal veřejnou exkurzi po trase R-43,  čímž jsem m.j. docílil toho, že paní Jana Pálková, hlavní bystrcká odpůrkyně R-43, byla nucena v MfD dne 2.6.1999 poprvé  (a bohužel naposledy)  veřejně přiznat, že: „…realizací R-43 přijde vniveč její chata“, postavená na státem vykoupených pozemcích pro tuto komunikaci. Pan M.Štefanec, který s paní J.Pálkovou nejméně od roku 1997 nejen v rámci zmíněné OPS bezprostředně a úzce  spolupracuje na protestech proti R-43, se však nechal téhož dne v ROVNOSTi slyšet, že: „Ani naši členové, ani hlavní představitelé bystrckých sdružení nevlastní zmíněné chaty a zahrady. Sami se snažíme zjistit, kdo na pozemcích vlastně hospodaří“. Snůšku nepravdivých mediálně šířených informací proti R-43 završil tentokrát M.Štefanec bezostyšnou  veřejnou  lží. Když jsem se v r.2000 pokusil o příjemnější dialog s odpůrci R-43 dotazem na Štefancova  kolegu M.Andera po jednom z jednání OPS, co dělal o prázdninách ve svém volném čase, byl jsem jeho odpovědí  šokován: „Visel jsem na Šumavě na stromech“.  Shodou okolností jsem tentýž večer uviděl v televizi záběry z demonstrací proti MMF a SB  v Praze, kde právě M.Štefanec, M.Ander a jiní byli zblízka a dlouhodobě zabíráni kamerou, jak táhnou Prahou v jednom šiku s nositeli třepetalek s portréty Lenina  s pokřikem: „Žádné šance světové bance!“. Nemohu tvrdit s určitostí, že právě pan M.Štefanec měl na sobě masku jako jiní, mám dojem, že měl „jen lepenkové brnění“. Demonstrace s maskami, dokonce  s umrlčími lebkami, však panu M.Štefancovi nejsou nikterak cizí. Dokázal to například 4.4.2003 vniknutím jeho NESEHNUTÝCH na Magistrát města Brna, kde odpálili raketu ve svém důsledku i proti tomu, aby lidé v Brně, kteří díky firmě FLEXTRONICS ztratili práci, ji opět v nové firmě HONEYWELL našli. Jestli byl pan M.Štefanec mezi maskovanými, nebo demonstraci pouze organizoval, to nevím. Jako pamětník si však o lidech, vystupujících se symboly s  umrlčími lebkami a tedy i o panu Milanu Štefancovi, myslím své. Je to asi jeden z těch důvodů, proč pouhé vyslovení  jeho jména vyvolává v některých lidech ty,  v seriálu MFD dne 1.4.2003 zmíněné,  velké emoce. Z odpovědi  M.Patrika  na můj dotaz v ROVNOSTi  dne 9.9.2000 vyplývá, že vůdce „Dětí Země“ pokládá za zcela legitimní a demokratické, aby někdo  vlastní zájem halil do ideologických hesel. Pan M.Vlašín chce zbourat Brněnskou přehradu ani ne tak  kvůli sinicím, ale protože ryby v řece pod přehradou mají nestálou teplotu vody. Chce zrušit osvětlený bilboard u Ostrovačic, ale ne kvůli bezpečnosti provozu na dálnici, ale proto, že na něm hyne hmyz. Ulice v městě Brně chce všechny zúžit na jednopruhové. Mnou prosazované výstavbě tunelů Pražské radiály v Zastupitelstvu města Brna  bránil neadekvátními argumenty, jako že: „je tam biotop a mraveniště“ a samozřejmě také  zastává „nulovou variantu“ R-43, která  nevadí paní J.Drápalové ani v tom případě, že jimi prolongovaných  30 000 aut denně navíc nepojede jen Žabovřeskami, ale v důsledku toho i „za humny“ její  městské části Nový Lískovec, které je starostkou.

   Není divu, že tato povedená společnost se postavila i proti vybudování nového železničního uzlu (ŽUB) v Brně včetně nového, evropské úrovni odpovídajícího  hlavního nádraží. Na základě lží a polopravd (10 z nich je jako „omyly“ citováno v ŽZ č.9/2004 na str.5) vylákala z řady dezinformovaných lidí podpisy pro svou akci, bez ohledu na náklady, které tím vyplýtvají z kapes daňových poplatníků stejně tak, jako nepravdami o R-43 (že rozdělí Bystrc, bude tam „Václavák“, povede „přes přehradu“ a pod).  J.Patočka se dne 3.5.2004 vyjádřil asi v tom smyslu, že je dobře, že Brno nemá pořádné letiště, teď je potřeba zamezit výstavbě nového nádraží, protože: „..město Brno svou velikostí nemá nárok srovnávat  se  s významnými evropskými městy a má na to konečně už jednou zapomenout!“. Ostatně jeden z „odborníků“, který tyto  aktivity rovněž podporuje, se mnohokrát vyjádřil, že: „Brno stojí jinde, než mělo stát a proto do něj byly zavlečeny dálnice vyššího typu“. Je nesporné, že činnost takových ekoaktivistů, levičáků a  anarchistů začíná již ohrožovat naše město  v jeho základních potřebách a funkcích. Doufejme jen, že zdravý rozum Brňanů zvítězí nad jejich demagogií a diletantismem.

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 LAMPO