Bude v Bystrci "Václavák"? |

Na úvod » Pro Brno » Pro výstavbu R-43 » Bude v Bystrci "Václavák"?

Bude v Bystrci "Václavák"?

 V poslední době se na mne obrátilo několik občanů z Žabovřesk, ale i z Kuřimi, přilehlého  Podlesí či Veverské Bitýšky, zda jsme neustoupili ze svého stanoviska trvat na realizaci R-43 v tzv. brněnské (bystrcké) stopě, jako nezbytného obchvatu tranzitní dopravy na VMO v Žabovřeskách a též i nejen jmenovaných obcí. Je to zřejmě m.j. i důsledkem trvalých ataků a desinformací, které odpůrci R-43 mají možnost stále a opakovaně šířit v mediích, naposledy v ROVNOSTi dne 26.6.2003. Podívejme se v krátkosti na některé jejich přehnané a vzájemně si odporující demagogie. Především jde o neadekvátní srovnávání dislokace a zátěže  R-43 v Bystrci s páteřovým průtahem Prahou.

   Když by někdo řekl svému lékaři  například, že „má rýmu jako trám“, určitě by nepředpokládal, že pan doktor jako nástroj pro terapii zvolí motorovou pilu. Zrovna tak, řekne-li kluk mamince, že  „má hlad jako vlk“, určitě si nemyslí, že mu maminka podstrojí ulovenou ovci.  Takové řečnické přehánění má za účel vyjádřit určitou velikost problému, jehož řešení však normálně  myslící lidé očekávají že se odehraje v racionální sféře. Pan doktor nám zřejmě předepíše příslušné léky, maminka dá dítěti přiměřenou stravu.

   Otázkou zůstává, zda odpůrci R-43, při svých veřejně prezentovaných přehnaných prohlášeních jsou vůbec schopni nějaký racionální přístup akceptovat.

    Analyzujme jejich zcela vážně míněná kategorická prohlášení typu: „Nedělejte nám z Bystrce průtahem R-43 Václavák!“ (veřejné projednávání R-43 dne 19.3.2002 v Bystrci) s poukazem na úvahy o tom, že Praha neměla mít současný průtah kolem horní části Václavského náměstí. S tím ovšem souvisí jejich do omrzení opakovaná demagogie o tom, že R-43 „povede středem“, či „rozdělí“ Bystrc. 

   Ve skutečnosti bylo sídliště Bystrc realizováno na základě platných stavebních povolení kolem již hotového průtahu R-43 s respektováním řady ochranných prvků.  Následující porovnání s průtahem Prahou je více než výmluvné.  

 

Pohled na R-43 v Brně-Bystrci jižním směrem z lávky u střediska „AKÁT“. Vlevo domy na Černého a ve skrytu i  škola s hřištěm  na Laštůvkově  ulici

 

 

Pohled na magistrálu v Legerově ulici  v Praze (jednosměrný příjezd od D1 k Národnímu museu)

 

 

Hotový průtah R-43 v Brně-Bystrci jižním směrem. Vpravo domy směrem k  Šťouračově ulici 

 

    Každý soudný člověk musí uznat, že srovnání R-43 s průtahem centrem Prahy („Václavákem“) je co do všech atributů zcela absurdní. Nejbližší obytné domy jsou vzdáleny od tělesa R-43 minimálně 100 m, okolí je bohatě osazeno valy se  vzrostlou zelení. Na druhé straně je však nutno vědět, že trasa R-43 na obzoru následujícího obrázku vede do prostoru, kde se na státních pozemcích trasy R-43 nacházejí chaty nejagresivnějších odpůrců (Jana Pálková).

 

 

Hotový průtah R-43 v Brně-Bystrci severním směrem. Vpravo domy na Větrné ulici (min.100 mod R-43)

 

 

Pokračování magistrály v Praze směrem za Národní museum na Václavském náměstí

 

    Než by odpůrci vystavěli v zeleni kolem R-43 takové domy, a byl by na ní  takový provoz, jako  na obrázcích z Prahy, uplynulo by asi  ve Svratce velmi mnoho vody. Odpůrci však hrozí další demagogií. Prý pojede po R-43 až 30 tisíc aut denně. Zde by si měli vzájemně sjednotit svá stanoviska. V jednom z jejich článků  je totiž m.j. uvedeno [NN č.3/2002], že tam pojede pouze 9 tisíc aut denně a to prý nestačí pro ekonomické zdůvodnění této stavby. Někteří významní představitelé Bystrce dokonce tvrdí, že tam nepojede nic. Tak jak to tedy bude doopravdy? A kudy těch 30 tisíc aut denně navíc (podle Ing.arch.K.Bystřičana až 40 tisíc) pojede, když R-43 nebude? Jednoznačně po VMO v Žabovřeskách, což by bylo důsledkem  tzv. „nulové varianty“, neustále propagované odpůrci R-43, kteří však vždy  mluví jen tak, jak se jim to hodí. Například starostce  Nového Lískovce (který byl od enormní dopravní zátěže osvobozen díky realizaci  tunelů, jejichž výstavbu jsem osobně jako  zastupitel a předseda dopravní komise města Brna v letech 1990-94 významně prosazoval) paní Janě Drápalové se nás nedávno (při jí se hodící příležitosti) natolik „zželelo“, že se v ROVNOSTi dne 1.2.2003 nechala slyšet:  „I k okolí Svratky je potřeba přistupovat citlivě, ne tam dostat další stovky a tisíce aut“. Přesto jí nebylo následně stydno se spolu s odpůrcem Martinem Anderem z Hnutí Duha (které se m.j. opět chystá viset na Šumavě na stromech – LN 5.8.2003) silně angažovat právě za „nulovou variantu“ s přírůstkem až oněch 30 tisíc aut denně přes Žabovřesky [Zelení: R-43 nepatří do územního plánu Brna. In: ROVNOST, 26.6.2003]. Z úst těchto fanatických odpůrců R-43, autorů  a propagátorů „nulové varianty“ musí celá tato demagogie (včetně srovnávání s „Václavákem“) znít občanům, trpících hlukem a dusících  se kolem nešetrného průtahu VMO Žabovřeskami (bezprostředně mezi dvěma školami a MŠ), proti čemuž je R-43 v Bystrci pouhou „procházkou růžovým sadem“ (viz uvedené obrázky), jako bezohledný výsměch. 

    Znovu se dovolávám toho:  Přenechme konečně řešení R-43 a VMO odborníkům (projektantům, ekonomům, ale i skutečně odborným ekologům) a fanatičtí ekologisté ať si v poklidu visí na šumavských stromech (pokud jsou jejich).

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 LAMPO