Co nám přípravují Zelení |

Na úvod » Pro Brno » Pro nové nádraží v Brně » Co nám přípravují Zelení

Co nám přípravují Zelení

Přestavbu, či spíše generální opravu hlavního nádraží v centru Brna jsme si již v nedávné minulosti prožili. Bylo to příšerné. Hlavní vchod byl na několik let uzavřen a do nádraží se vstupovalo po dřevených schodech pod křižovatkou. Na nádraží nefungovalo prakticky nic. Toalety, možnost občerstvení, čekárna. A výsledek? Sice pěkně opravená budova se bohatou secesní výzdobou, ale bez moderních prvků, jakými jsou eskalátory na nástupiště vlaků a tramvají, bez vybavení transportními vozíčky pro zavazadla, bez možnosti zastavení vozidla pro vystoupení osob, o parkování ani nemluvě. Na kamenných hranatých lavicích v hlavní hale vydržíte sedět sotva pár minut. Cestující z pátého a šestého nástupiště, obklopeného špínou a lebedou a vysunutého mimo hlavní prostor, se musí, pokud použije tramvajovou zastávku pod Petrovem, jako novou vymoženost projít pro jízdenku tam a zpět až do hlavní budovy. Mine při tom poštovní budovu, kterou pan architekt B.Fuchs dávno projektoval jako demontovatelnou do nové odsunuté polohy nádraží. Jeho někteří tehdejší, nyní již obstarožní žáci, dnes podporující zelené amatéry z koalice „Nádraží v centru", nedokázali se tehdy zasadit ani o to, aby při rekonstrukci byla znovu postavena jedna z věží u hlavního vchodu, zničená za války.

    To však není nic proti tomu, co na nás odpůrci přesunu nádraží chystají. Je totiž nabíledni, že přestavba nádraží v centru si nutně vyžádá i náročnou a dlouholetou přestavbu příjezdových tratí mezi Židenicemi a Horními Heršpicemi, vedoucích k němu po nevyhovujících a nízkých náspech a mostech. Po celou tu dobu by proto osobní vlaky pravděpodobně končily ze směru od Svitav a Tišnova na nádraží v Židenicích, od Břeclavi, Jihlavy a Znojma v Horních Heršpicích, od Vyškova v Chrlicích a od Kyjova v Černovicích nebo ve Slatině a pokud by pak vůbec Brnem projížděly nějaké rychlíky, zastavovaly by nejspíše na zapomenutém, tak zvaném Rosickém nádraží (dříve Brno-Dolní nádraží), kam skutečně v současné době nevede žádná městská hromadná doprava a bez nového nádraží taky nepovede. Občané se tam mohou jít sami podívat. Je to za ÚAN Zvonařka, právě tam, kde by mělo stát nádraží nové i s novým podzemním autobusovým nádražím a přilehlou MHD. Jeho výstavba na tomto místě by občany prakticky vůbec neobtěžovala. Ale my, díky koalici „Nádraží v centru" a Straně zelených, se budeme po celou tu více než desetiletou dobu brodit blátem a klopýtat přes staveniště v centru města. Výsledkem bude postupné odříznutí města Brna od rychlé a moderní mezinárodní železniční dopravy a jeho stagnace na příští staletí. Brno pak již skutečně bude moci na soutěžení s evropskými městy zapomenout, jak si přeje bývalý zelený vůdce Jakub Patočka a potažmo i současní poradci Zelených a žalobníci na Brno v Bruselu. Vyhánět, byť imaginárními, holemi autory těchto plánů z našeho města pak již bude pozdě.

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 LAMPO