Pro nové nádraží v Brně |

Na úvod » Pro Brno » Pro nové nádraží v Brně

Kdo jsou aktéři koalice „Nádraží v centru"

Pan Pavel Bratrů se v ROVNOSTi dne 10.8.2004 zeptal aktérů koalice „Nádraží v centru" (dále: NvC) m.j., zda nemají obavu, že svým konáním zhatí rýsující se možnost zahájení výraznějšího rozvoje města Brna. Novinové sloupky asiNC) nejsou tím nejvhodnějším místem pro odbornou diskusi, ale myslím si, že v nich mohou byt poněkud poodhaleny tváře a úmysly těchto aktérů. Když jsem se totiž jednou dotázal tehdejšího vůdce „Hnutí Duha" Mgr.Martina Andera, co dělal o prázdninách, byl jsem jeho odpovědí šokován: „Visel jsem na Šumavě na stromech". Tentýž den jsem uviděl v televizi záběry z demonstrací proti Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) a Světové bance (SB) v Praze, kde právě Martin Ander, Milan Štefanec z NESEHNUTÍ a jiní byli filmováni, jak táhnou v papundeklovém brnění Prahou v jednom šiku s nositeli třepetalek s nápisem "Lenin" a s pokřikem: „Žádné šance světové bance!". Dnes patří správní budovy MMF a SB v New Yorku mezi jedny z nejvíce teroristy ohrožené objekty. Logicky by mě proto zajímalo, jaké pocity by měli tito pánové, kdyby se teroristům podařilo tyto budovy v NY napadnout. Je proto tristní, že právě M.Ander je hlavním organizátorem odporu proti výstavbě nového nádraží v Brně. Nejsem totiž vůbec přesvědčen o tom, že tento pán je tím nejpovolanějším, kdo může vnést do této problematiky něco podnětného a proto se nelze ani divit tomu, že jeho mluvčí Svatopluk Bartík vyslovil v ROVNOSTi dne 31.8.2004 naprostý technický nonsens o tom, že u nádraží v odsunuté poloze je nemožné uspokojivě vyřešit městskou hromadnou dopravu. A co k dopravě ostatní, medii vyzvedávaní odborníci? Tak například jinak významný architekt pan Prof.I.Ruller již před více jak deseti lety vystupoval vehementně proti vybudování nezbytných tunelů v Pisárkách. Pan Ing.arch.V.Rudiš sice vyprojektoval sídliště Lesná, ale jeho dopravní připojení k městu včetně MHD není dodnes uspokojivě vyřešeno, nebyla nikdy obnovena železniční zastávka pod Lesnou a nedokázal ani to, aby výtahy v mnohých tamějších domech jezdily do pater k bytům a nikoliv do mezipater. A vertikální doprava je též důležitou složkou dopravy. Ostatně tradiční zastánce NC pan Ing. Zdeněk Masařík postoj některých dopravních „odborníků" k našemu městu mnohokrát vyjádřil tím, že: „Brno stojí jinde, než mělo stát a proto do něj byly zavlečeny dálnice vyššího typu". A protože tehdejší vůdce Strany zelených Jakub Patočka se dne 3.5.2004 vyjádřil asi v tom smyslu, že je dobře, že Brno nemá pořádné letiště, teď je potřeba zamezit výstavbě nového nádraží, protože podle něho: „..město Brno svou velikostí nemá nárok srovnávat se s významnými evropskými městy a má na to konečně už jednou zapomenout!", dovoluji si na uvedenou otázku pana Bratrů odpovědět sám: „Domnívám se, že aktérům koalice „Nádraží v centru" jde pouze o vlastní zviditelnění a to i za cenu drastického zastavení rozvoje města Brna na stovky let dopředu".

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 LAMPO