Mé dřívější přínosy pro dopravu v Brně |

Na úvod » Pro Brno » Mé dřívější přínosy pro dopravu v Brně

Přínosy

 Příklady mých dřívějších úspěšných aktivit, zejména ve funkci předsedy komise dopravy Rady města Brna, předsedy komise pro komunikace Vládního výboru pro spolupráci s Dolním Rakouskem, předsedy komise dopravy Rady MČ Brno-Žabovřesky a soudního znalce v oboru dopravy:

 • Tunely na Pražské radiále (RNDr.Mojmír Vlašín za Stranu Zelených tehdy vehementně namítal, že je tam: "biotop a mraveniště");
 • Původní důsledná snaha o zřízení autobusové linky ke Královopolskému nádraží o sobotách  nedělích, později realizovaný závlek linky č.43 na Vychodilovu – spojení Bystrce, Komína a Žabovřesk na nádraží Královo Pole;
 • Prosazení označení ulice Vychodilova jako hlavní a to od Královopolské po Vrázovu;
 • Důsledná iniciace ralizace SSZ (Světelné signalizační zařízení) na křižovatce Veveří - Šumavská;
 • Přestupní terminál Královo Pole – nádraží pro linky 44 a 84, aby se na ně nemuselo chodit až k Semilassu,  který se později rozvinul do současné podoby;
 • Prosazení realizace t.zv. "nácestných zastávek" zejména pro autobusové spoje ze severu tak, aby cestující, jedoucí do této severní části Brna nebyli nuceně zatahováni až za střed města na ÚAN (například od Hradce Králové zastávka "Husitská");
 • Dlouholetá iniciace zřízení vlakové zastávky Brno -Lesná, realizované pak až na zásah ministra dopravy M.Šimonovského;
 • Zavedení okružní linky 44 a 84 na Halasovo náměstí – Lesná;
 • Sdružená zastávka tramvají na České směrem na Veveří ulici (Bystrc, Komín, Královo Pole – Tesla) = zrušení tehdejšího přebíhání na  Joštově třídě;
 • Zastávka tramvají č.12 a 13 na Nerudově ulici k tehdy otevřeným dveřím do Polikliniky Zahradníkova;
 • Obousměrná zastávka noční autobusové linky č.89 "Kaunicovy koleje";
 • Most přes tramvaj a Kníničskou radiálu u vozovny Komín proti vůli tehdejšího  náměstka primátora města Brna Ing.Václava Čermáka,   který tam chtěl na Brnu ušetřit a realizovat tam jen  úrovňový přejezd se závorami přes segregovanou tramvajovou trať;
 • Parkoviště na ulicích: Pod kaštany, G.Preissové, Technická, Zeleného;
 • Ekologická úprava jednosměrné ulice Jana Uhra původně od Veveří po Čápkovu na průběžné zjednosměrnění až k Úvozu;
 • Zřízení svodidla na křižovatce Technická - Kainarova;
 • Podíl na zřízení  zastávky okružních autobusových linek č. 44 a 84 "Reissigova" u Kauflandu v Králově Poli; 
 • Podíl na vydláždění chodníku kolem napajecí stanice DPmB na Přívratě;
 • Bezpečnostní osvětlení dvou přechodů pro chodce přes VMO Žabovřeská u zastávky MHD  Bráfova a Petřvaldská;
 • Vydláždění rohu chodníku Vychodilova - Královopolská pro chodce a úklidovou techniku;
 • Trvalá snaha o realizaci R-43 v bystrcké trase, snaha zabránit "nulové variantě".
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 LAMPO