Pro Moravu |

Na úvod » Pro Moravu

Postbolševický zločin proti Moravě

Právem a s naprostou samozřejmostí jsem očekával, že bez jakýchkoliv problémů dojde k neodkladné obnově zemského zřízení a tím i k obnovení práv Moravy a Slezska, zničených totalitními vládci v roce 1949 a to tím spíše, že Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 28.  společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 9. května 1990 přijalo toto usnesení (č. 212): "Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky považuje zrušení Země moravsko-slezské od 1. ledna 1949 v rámci nového územně správního uspořádání za akt nespravedlivý a poplatný totalitní byrokraticko-centralistické praxi, za krok, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy, a který tak podstatně přispěl k deformovanému vývoji československé společnosti."

   V naprostém rozporu s tímto demokratickým usnesením rozdrobili nakonec postkomunističtí vládci naši republiku na  14 „gottwaldovských" krajů, které již v roce 1961 sami komunisti po 11-ti letech nefunkčnosti změnili.

 

 

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 LAMPO