Entrée

Prof.Ing.Zdeněk Kolíbal, CSc.

Zdeněk Kolíbal   Povoláním jsem strojní inženýr. Původně však tomu tak nemělo být. Předně jsem chtěl být elektroinženýrem, ale po maturitě s vyznamenáním v r.1959 na Jedenáctileté střední škole mi byly zakázány všechny vysoké školy a byl jsem určen na převýchovu jako dělník do ZKL Brno-Líšeň, kde jsem byl v 17-ti letech nasazen do třísměnného provozu kalírny tohoto závodu. Můj tatínek byl totiž v roce 1958 uvězněn za „podvracení republiky", spočívající ve schvalování „maďarských událostí" z roku 1956 a údajné přípravě podobné akce na jeho pracovišti. Moje léta strávená v těžkém kalírenském provozu mi však dodala určitou životní zkušenost a tehdejší mé pokukování po příjemnějším prostředí ve strojírenských dílnách s automatizovanými obráběcími linkami mi dalo poznat pocit, který ve mně zůstal dodnes, že totiž: Obráběcí a strojírenská dílna mi od té doby voní stejně tak, jako třeba ženám kadeřnictví nebo parfumerie. Na vysokou školu jsem byl přijat až po absolvování dvouleté základní vojenské služby a to zejména díky tehdejšímu určitému uvolňování politického napětí počátkem šedesátých let. Strojní fakulta Vysokého učení technického v Brně byla pro mne tou nejmilejší volbou. O tom všem však píši podrobně v samostatném pojednání: „Z pronásledovaného psance univerzitním profesorem" jako součásti mé kroniky.

   Úspěšné zakončení vysoké školy v roce 1968 společně s mou ženou Aničkou, tehdy studující na brněnské univerzitě, nám oběma bylo zkalenou ruskou okupací a následujícími léty normalizace. Přesto nelitujeme toho, že jsme neemigrovali a přes všechny peripetie, které tehdejší život přinášel, blahořečíme tomu, že jsme se sice již ve zralejším věku, ale o to s většími schopnostmi a zkušenostmi dožili v r.1989 svobody.

A zde začíná současná kapitola mého života, která mne donutila založit tyto webové stránky a můj blog (http://kolibal.blog.denik.cz/) a účastnit se aktivně veřejného dění. S procesem demokratizace jsem totiž počítal, že se naplní některé mé představy o tomto systému:

Pokračování << zde >>

 
 
 

Copyright © 2011 LAMPO